Múa rối ăn nên làm ra

  13/12/2019

Từ một đội rối chỉ vài diễn viên đến nay đã có Nhà hát Múa rối Nụ cười với hàng trăm diễn viên hoạt động biểu diễn đều khắp