Vở kịch rối
"CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG"
Sẽ diễn ra vào 16g 23/12
Vé chỉ được bán online qua
Ticketbox.vn
Với giá vé là 100k/ 1 vé
Nhấn vào để mua vé