Vở kịch rối
"THẠCH SANH LÝ THÔNG"
Sẽ diễn ra vào 09g00 sáng 02/04
Vé chỉ được bán online qua
Ticketbox.vn
Với giá vé là 100k/ 1 vé
Nhấn vào để mua vé