Vở kịch rối "ALADIN và Cây Đèn Thần"
Sẽ diễn ra vào 09g00 sáng 08/01
Vé chỉ được bán online qua
Ticketbox.vn
Với giá vé là 100k/ 1 vé
Nhấn vào để mua vé